พิธีเปิดมหกรรมสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  

พิธีเปิดมหกรรมสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
 

แบ่งปัน