• พิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัว
  • พิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัว
  • พิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัว
  • พิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัว

พิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัว
วันที่ 17 ส.ค. 2560 พิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัว ณ บ้านสระโคล่ จังหวัดพิษณุโลก  

แบ่งปัน